7 בפבר', 2009

סדר היום

הכנס יתקיים ב – 24.5.09 – יום ראשון, העשרים וארבעה במאי 2009

הכנס יתקיים ב"בית ציוני אמריקה" בת"א באבן גבירול פינת דניאל פריש 1.

משחקי ה- Wargames יערכו במקביל להרצאות.

 • 16:30 – 15:30 – הגעה, כניסה וקבלת תגי Nick.
 • 16:50 – 16:30 – דברי פתיחה – יניב מירון (Lament).
 • 17:20 – 16:50 – הרצאה ראשונה – Hacker films and the hacker image – עו"ד יהונתן קלינגר.
 • 18:05 – 17:20 – הרצאה שנייה – Steganography – יניב מירון (Lament).
 • 18:30 – 18:05 – הפסקה ו- Networking.
 • 19:15 – 18:30 – הרצאה שלישית – Websites security issues – זיו פרי (Fat Fish).
 • 20:00 – 19:15 – הרצאה רביעית – Manipulating Wi-Fi networks – אדי הררי (TheGremlin).
 • 20:15 – 20:00 – הפסקה ו- Networking.
 • 21:00 – 20:15 – הרצאה חמישית – SIP Tactics & Exploitation – ג'קי אלטל (4lt4l).
 • 21:30 – 21:00 – פתרון ה- Wargames.
 • 21:45 – 21:30 – הכרזת המנצחים ב Wargames וקבלת פרסים.
 • 22:00 – 21:45 – דברי סיום לחלק הרשמי של הכנס – יניב מירון (Lament).
 • 22:30 – 22:00 – Networking.

מאת Lament